Informace o časopisu

Farmakoterapie v praxi je online časopis zaměřený především na klinickou praxi. Je koncipován jako živá platforma pro výměnu Vašich názorů a klinických zkušeností i jako prostor pro diskusi. Pravidelně budeme uveřejňovat Vaše příspěvky – kazuistiky a původní práce. Možností, jež poskytuje internet, chceme využít v co největší míře k tomu, aby informace, které Vám budeme zprostředkovávat, byly co nejaktuálnější. Nejzajímavější příspěvky pak budou zařazeny do tištěné formy tohoto časopisu, která bude vycházet dvakrát ročně.

Předpokladem pro splnění cílů, které si klademe, je spolupráce s Vámi. Těšíme se na Vaše příspěvky, které zasílejte na adresu kazuistika@farmakoterapie.cz. Uveřejněné příspěvky budou honorovány. Uvítáme i náměty a připomínky k naší činnosti – tak, aby se tyto stránky mohly stát cenným nástrojem ve Vaší každodenní práci a pomocníkem při Vašem dalším vzdělávání.

Vydáno online

Pokyny pro autory

  • Rozsah příspěvku není pevně určen, jedná se pouze o doporučení. Podle typu sazby tvoří přibližně 3 normostrany (NS) textu 1 tiskovou stranu (TS) v časopise (1 NS je 1 800 znaků včetně mezer).
  • Obrázky, schémata, tabulky, rtg snímky apod. mohou být dodány v elektronické formě nebo na papíře. U grafů a schémat stačí i jednoduchý návrh nakreslený tužkou – grafickou úpravu zajistíme v redakci.
  • Příspěvek přijatý k publikaci bude honorován.

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky