Kombinace flutikason/formoterol snižuje četnost závažných exacerbací u pacientů s asthma bronchiale

Číslo: 4 / 2016 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Pneumologie

Souhrn

Hlavním cílem léčby asthma bronchiale (AB) je snížení četnosti akutních exacerbací, které jsou spojeny se zvýšenou morbiditou, zhoršenou kvalitou života, zvýšenými náklady na zdravotní péči a někdy i mortalitou. Je známo, že kombinační léčba inhalačními kortikosteroidy (IKS) a inhalačními β2-agonisty s dlouhodobým účinkem (LABA) snižuje riziko rozvoje exacerbací. Kombinace flutikason propionátu a formoterol fumarátu již prokázala dobrou účinnost a bezpečnost v několika klinických studiích. Tato studie přináší data o četnosti exacerbací během léčby flutikasonem/formoterolem.

Komentář ke studii

MUDr. Viktor Kašák

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Pokyny pro autory

  • Rozsah příspěvku není pevně určen, jedná se pouze o doporučení. Podle typu sazby tvoří přibližně 3 normostrany (NS) textu 1 tiskovou stranu (TS) v časopise (1 NS je 1 800 znaků včetně mezer).
  • Obrázky, schémata, tabulky, rtg snímky apod. mohou být dodány v elektronické formě nebo na papíře. U grafů a schémat stačí i jednoduchý návrh nakreslený tužkou – grafickou úpravu zajistíme v redakci.
  • Příspěvek přijatý k publikaci bude honorován.

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky