Interferon-β1a v kombinaci s glatiramer acetátem v léčbě roztroušené sklerózy – studie CombiRx

Číslo: 3 / 2013 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem

Souhrn

Roztroušená skleróza (MS – multiple sclerosis) je zánětlivé demyelinizační onemocnění postihující centrální nervový systém. V léčbě MS ve stadiu atak a remisí (tzv. remitentní-relabující MS – RRMS) se uplatňuje imunomodulační léčba interferonem-β (IFN-β) nebo glatiramer acetátem (GA), a pokud tyto léky nejsou dostatečně účinné, je terapie eskalována (fingolimod, natalizumab, popřípadě cytostatické pulsy).

Stále pokračuje také výzkum dalších nových molekul k terapii MS, avšak dosud se nepodařilo objevit lék, který by byl schopen dostatečně potlačit aktivitu onemocnění a zároveň splňoval kritéria krátkodobé i dlouhodobé bezpečnosti léčby. Nabízí se tedy využití kombinační terapie – v tomto případě především současné podávání IFN-β a GA. Oba tyto léky se vyznačují dobrou snášenlivostí i účinností, a přestože jejich mechanismus účinku v terapii RS není přesně znám, soudí se, že je komplementární.

Komentář ke studii

MUDr. Jana Lízrová Preiningerová

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Pokyny pro autory

  • Rozsah příspěvku není pevně určen, jedná se pouze o doporučení. Podle typu sazby tvoří přibližně 3 normostrany (NS) textu 1 tiskovou stranu (TS) v časopise (1 NS je 1 800 znaků včetně mezer).
  • Obrázky, schémata, tabulky, rtg snímky apod. mohou být dodány v elektronické formě nebo na papíře. U grafů a schémat stačí i jednoduchý návrh nakreslený tužkou – grafickou úpravu zajistíme v redakci.
  • Příspěvek přijatý k publikaci bude honorován.

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky