Adalimumab v léčbě časné revmatoidní artritidy – studie OPTIMA

Číslo: 6 / 2012 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Revmatologie

Souhrn

Díky pokrokům ve farmakoterapii revmatoidní artritidy (RA) je možné využívat intenzivnější léčebné strategie, které vedou k dosažení remise či velmi nízké aktivity onemocnění (LDA – low disease activity). Podle principu „treat-to-target" je potlačení zánětu prevencí poškození kloubů a pomáhá zachovat fyzické funkce, což samozřejmě zvyšuje kvalitu života pacienta.

Ve studii OPTIMA (Optimal Protocol for Treatment Initiation with Methotrexate and Adalimumab) byly sledovány klinické, funkční a radiografické změny související s dosažením stabilní LDA či stabilní remise u pacientů s časnou RA léčených kombinací adalimumab + methotrexát (MTX) nebo MTX samotným.

Komentář ke studii

MUDr. David Suchý, Ph.D.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Pokyny pro autory

  • Rozsah příspěvku není pevně určen, jedná se pouze o doporučení. Podle typu sazby tvoří přibližně 3 normostrany (NS) textu 1 tiskovou stranu (TS) v časopise (1 NS je 1 800 znaků včetně mezer).
  • Obrázky, schémata, tabulky, rtg snímky apod. mohou být dodány v elektronické formě nebo na papíře. U grafů a schémat stačí i jednoduchý návrh nakreslený tužkou – grafickou úpravu zajistíme v redakci.
  • Příspěvek přijatý k publikaci bude honorován.

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky