Výsledky léčby dapagliflozinem u pacientů s diabetem 2. typu nedostatečně kontrolovaným metforminem

Číslo: 4 / 2012 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Diabetologie

Souhrn

Diabetes mellitus 2. typu (DM2) je komplexní progresivní metabolické onemocnění, které bývá provázeno obezitou, hypertenzí a hyperlipidemií. Farmakologická léčba DM2 se většinou zahajuje metforminem (spolu s dietou a režimovými opatřeními), který je zpočátku dostatečně účinný i v monoterapii. S klesající funkcí β-buněk a progresí onemocnění však je – navzdory současnému širokému spektru antidiabetik – stále obtížnější vybrat účinnou a dobře snášenou léčbu, a hledány jsou proto další způsoby léčby.

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Pokyny pro autory

  • Rozsah příspěvku není pevně určen, jedná se pouze o doporučení. Podle typu sazby tvoří přibližně 3 normostrany (NS) textu 1 tiskovou stranu (TS) v časopise (1 NS je 1 800 znaků včetně mezer).
  • Obrázky, schémata, tabulky, rtg snímky apod. mohou být dodány v elektronické formě nebo na papíře. U grafů a schémat stačí i jednoduchý návrh nakreslený tužkou – grafickou úpravu zajistíme v redakci.
  • Příspěvek přijatý k publikaci bude honorován.

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky