Pikosulfát sodný a bisacodyl v léčbě chronické zácpy – účinnost a self-management léčby

Číslo: 1 / 2012 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Vnitřní lékařství

Úvod

Zácpa postihuje přibližně 10–20 % dospělých; objevuje se v jakémkoliv věku, u žen je častější. Při léčbě zácpy je nutné nejprve pátrat po sekundárních příčinách a patologiích; dále se doporučuje úprava diety a životního stylu a režimová opatření. Ve farmakoterapii se uplatňují především látky zvětšující objem stolice, látky změkčující stolici, stimulační a osmotická laxativa. Pokud tyto postupy nejsou dostatečně účinné, je možné podat prokinetikum.

Stimulační laxativa – účinná a bezpečná (komentář ke studii)

MUDr. Jan Martínek, Ph.D.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Pokyny pro autory

  • Rozsah příspěvku není pevně určen, jedná se pouze o doporučení. Podle typu sazby tvoří přibližně 3 normostrany (NS) textu 1 tiskovou stranu (TS) v časopise (1 NS je 1 800 znaků včetně mezer).
  • Obrázky, schémata, tabulky, rtg snímky apod. mohou být dodány v elektronické formě nebo na papíře. U grafů a schémat stačí i jednoduchý návrh nakreslený tužkou – grafickou úpravu zajistíme v redakci.
  • Příspěvek přijatý k publikaci bude honorován.

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky