Eltrombopag u pacientů s chronickou imunitní trombocytopenií po splenektomii vs. bez splenektomie – update studie RAISE

Číslo: 5 / 2011 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Hematologie

Souhrn

Úvod

Eltrombopag je perorálně podávaný nepeptidový agonista receptoru pro trombopoetin. Indukuje proliferaci a diferenciaci megakaryocytů z progenitorových buněk kostní dřeně a zvyšuje tak počet krevních destiček. Ve studii RAISE vedlo jeho podávání ke snížení výskytu krvácení a spotřeby konkomitantní a záchranné medikace ve srovnání s placebem.2

Eltrombopag je indikován k léčbě dospělých pacientů s chronickou imunitní trombocytopenickou porpurou (ITP) po sple-nektomii, kteří jsou refrakterní vůči jiným způsobům léčby (např. kortikosteroidy, imunoglobuliny). Jeho podání lze zvážit ve 2. linii léčby také u dospělých pacientů bez splenektomie, u kterých je chirurgický výkon kontraindikován.3

Komentář ke studii

MUDr. Antonín Hluší, Ph.D.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Pokyny pro autory

  • Rozsah příspěvku není pevně určen, jedná se pouze o doporučení. Podle typu sazby tvoří přibližně 3 normostrany (NS) textu 1 tiskovou stranu (TS) v časopise (1 NS je 1 800 znaků včetně mezer).
  • Obrázky, schémata, tabulky, rtg snímky apod. mohou být dodány v elektronické formě nebo na papíře. U grafů a schémat stačí i jednoduchý návrh nakreslený tužkou – grafickou úpravu zajistíme v redakci.
  • Příspěvek přijatý k publikaci bude honorován.

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky