Dlouhodobé zkušenosti s léčbou anagrelidem u pacientů s esenciální trombocytemií – data z mezinárodního registru

Číslo: 3 / 2011 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Hematoonkologie

Souhrn

Úvod

Anagrelid byl v České republice registrován v roce 2004, v Rakousku, jakožto první zemi Evropské unie, tomu bylo již v roce 2001. Vzhledem k tomu, že esenciální trombocytemie (ET) je onemocnění s řídkým výskytem a většina klinických studií má relativně krátkou dobu sledování (follow-up), bylo příslušnými institucemi vyžadováno vytvoření registru pacientů, z něhož by byly získávány informace o bezpečnosti a účinnosti anagrelidu v dlouhodobém horizontu – tento registr je v současné době veden v deseti zemích střední Evropy.

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Pokyny pro autory

  • Rozsah příspěvku není pevně určen, jedná se pouze o doporučení. Podle typu sazby tvoří přibližně 3 normostrany (NS) textu 1 tiskovou stranu (TS) v časopise (1 NS je 1 800 znaků včetně mezer).
  • Obrázky, schémata, tabulky, rtg snímky apod. mohou být dodány v elektronické formě nebo na papíře. U grafů a schémat stačí i jednoduchý návrh nakreslený tužkou – grafickou úpravu zajistíme v redakci.
  • Příspěvek přijatý k publikaci bude honorován.

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky