Compliance a perzistence při perorální léčbě bisfosfonáty – věc volby?

Číslo: 3 / 2011 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Osteologie

Souhrn

Jedním z nejdůležitějších faktorů při léčbě chronických onemocnění, mezi než patří i osteoporóza, je compliance pacientů. Tento článek pojednává o možných příčinách a následcích nedostatečné compliance pacientů k terapii perorálně podávanými bisfosfonáty (POBP) a uvádí též možná řešení a náměty k dalšímu výzkumu.

Mnoho pacientů přerušuje léčbu POBP krátce po jejím zahájení – perzistence (tedy podíl pacientů setrvávajících na léčbě) tak nejvýrazněji klesá během prvních tří měsíců od začátku léčby. Po jednom roce terapie POBP podávanými denně se pohybuje v rozmezí 25–35 %, v případě POBP aplikovaných týdně pak v rozmezí 35–45 %, a je tedy podobná jako při léčbě hypertenze či hypercholesterolemie (adherence k parenterálně podávaným bisfosfonátům může být jiná, nicméně nedostatečná compliance je často záměrná, a způsob aplikace proto zřejmě nehraje významnější roli). O noncompliance hovoříme, pokud pacient užívá lék nesprávně (může se přitom jednat o nesprávné dávkování, čas či způsob aplikace) nebo nepravidelně, pokud léčbu předčasně ukončí, popřípadě ji vůbec nezahájí.

Komentář ke studii

MUDr. Jiří Jenšovský, CSc.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Pokyny pro autory

  • Rozsah příspěvku není pevně určen, jedná se pouze o doporučení. Podle typu sazby tvoří přibližně 3 normostrany (NS) textu 1 tiskovou stranu (TS) v časopise (1 NS je 1 800 znaků včetně mezer).
  • Obrázky, schémata, tabulky, rtg snímky apod. mohou být dodány v elektronické formě nebo na papíře. U grafů a schémat stačí i jednoduchý návrh nakreslený tužkou – grafickou úpravu zajistíme v redakci.
  • Příspěvek přijatý k publikaci bude honorován.

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky