Deferasirox u pacientů s myelodysplastickým syndromem a přetížením železem – výsledky studie EPIC

Číslo: 3 / 2011 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Hematologie

Souhrn

Úvod

Myelodysplastický syndrom (MDS) je heterogenní skupinou onemocnění, kterým je společná narušená tvorba červených krvinek. Navzdory nejnovějším pokrokům v léčbě pacientů s MDS zůstává hlavní součástí podpůrné léčby podávání krevních transfuzí. Jejich léčebné využití však může způsobit přetížení organismu železem – stav vedoucí k poškození např. myokardu, jater či endokrinních žláz. Poškození těchto orgánů se následně může manifestovat mj. ve formě srdečních příhod či diabetu. Kromě toho se ukazuje, že přetížení železem je u pacientů s MDS nezávislým prognostickým faktorem celkového přežití a progrese do akutní myeloidní leukemie.

Na základě těchto skutečností se u pacientů s MDS s nízkým rizikem (tzv. low a int-1 riziko) dle IPSS (International Prognostic Scoring System), se závislostí na transfuzích a sérovou hladinou ferritinu > 1 000 ng/ml, doporučuje použití chelatační léčby. Při jejím využití bylo zaznamenáno prodloužení doby celkového přežití, přičemž tato účinnost byla prokázána u deferoxaminu či deferasiroxu. Nespornou výhodou deferasiroxu je na rozdíl od deferoxaminu způsob podávání (ve formě rozpustných tablet pro perorální použití) a dávkovací režim (lék se užívá jednou denně).

Komentář ke studii

MUDr. Anna Jonášová

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Pokyny pro autory

  • Rozsah příspěvku není pevně určen, jedná se pouze o doporučení. Podle typu sazby tvoří přibližně 3 normostrany (NS) textu 1 tiskovou stranu (TS) v časopise (1 NS je 1 800 znaků včetně mezer).
  • Obrázky, schémata, tabulky, rtg snímky apod. mohou být dodány v elektronické formě nebo na papíře. U grafů a schémat stačí i jednoduchý návrh nakreslený tužkou – grafickou úpravu zajistíme v redakci.
  • Příspěvek přijatý k publikaci bude honorován.

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky