Obsah aktuálního čísla časopisu 8 / 2014


Biologická léčba při ankylozující spondylitidě
MUDr. Sevda Augustinová; MUDr. Věra Vlasáková

Kazuistika pacienta s ankylozující spondylitidou léčeného golimumabem
MUDr. David Suchý

Dlouhodobá léčba golimumabem u pacienta s ankylozující spondylitidou
MUDr. Martina Olejárová, CSc.

Účinnost golimumabu na kloubní i kožní projevy psoriatické artritidy
MUDr. Liliana Šedová; MUDr. Martina Kojanová

Léčba pacientky s revmatoidní artritidou golimumabem
MUDr. Olga Šléglová

Okamžitý a dlouhodobý účinek golimumabu v terapii pokročilé ankylozující spondylitidy
MUDr. Jan Tomš


Číst toto číslo online »

Pokyny pro autory

  • Rozsah příspěvku není pevně určen, jedná se pouze o doporučení. Podle typu sazby tvoří přibližně 3 normostrany (NS) textu 1 tiskovou stranu (TS) v časopise (1 NS je 1 800 znaků včetně mezer).
  • Obrázky, schémata, tabulky, rtg snímky apod. mohou být dodány v elektronické formě nebo na papíře. U grafů a schémat stačí i jednoduchý návrh nakreslený tužkou – grafickou úpravu zajistíme v redakci.
  • Příspěvek přijatý k publikaci bude honorován.

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky